Materská škola Tribečská I. 2633/12, Topoľčany

Materská škola Tribečská I. 2633/12, Topoľčany

Tribečská 10
95501 Topoľčany
IČO: 42125464

Informácie o inštitúcii Materská škola Tribečská I. 2633/12, Topoľčany

 

Materská škola sa od r. 2004 zameriava na projekt podpory zdravia schválený Ministerstvom zdravotníctva SR "Adamko hravo-zdravo", ktorý sa uplatňuje vo všetkých triedach - najmä v triede "predškolákov".

Pracuje podľa interných projektov vypracovaných učiteľkami materskej školy - najmä projekt environmentálnej výchovy - ochrana a tvorba životného prostredia, pestovanie správnych návykov a postojov k životnému prostrediu.

Súčasťou ponuky materskej školy je pestrá paleta záujmových krúžkov
pod vedením kvalifikovaných zamestnancov. Záujmové krúžky poskytujú
možnosti rozvoja talentu a schopností detí v závislosti od záujmu zákonných zástupcov detí.

1. Dobrá poloha materskej školy.
2. Skúsený, preškolený pedagogický personál (preškolenie pedagógov v práci s projektom Škola dokorán).
3. Veľký priestor na pohyb detí vonku a dobré vybavenie školy pre hry a tvorivosť detí.
4. Esteticky upravený interiér a exteriér budovy.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

038 / 532 20 68 , 0902 601 700 - riaditeľka

bezakovak@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit